Day: September 3, 2019

แอบกินเด็กแอบกินเด็ก

การเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ก็เหมือนกับการได้เริ่มต้นชีวิตรูปแบบใหม่ นนท์ คือเด็กที่มาฝึกงานในออฟฟิศของผม[...]