Month: November 2017

สุขภาพทางเพศ

ถ้าวันนั้นไม่ทันคิด ก็คงติด HIV จากเธอ

เป็นธรรมดาของชายทั้งโลกแหละครับ ที่ร่างกายมันจะสร้างฮฮร์โมนเพศขึ้นมา ให้เรารู้สึก ตึงๆ หน่วงๆ เกิดอาการที่เรียกว่า อยากเย็ด หลายคนเลือกที่จะใช้บริการจากอาบอบนวด