Day: July 20, 2018

เคยสงสัยหน้าตาน้องชายกันบ้างไหมเคยสงสัยหน้าตาน้องชายกันบ้างไหม

อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน เรียกว่าตั้งแต่เกิดจนโต บางคนจนถึงวัยชรา ก็ยังใช้อาวุธกระบอกเดียว[...]